Poděkování


Na tomto místě bych rád vyjádřil svůj dík fantastickým lidem, které jsem poznal při svých cestách po Irsku. Hlavně Mary a Brianovi Devineovým z Williamsferry House v Nenagh, hrabství Tipperary za skvělé ubytování a přátelské, téměř rodinné přijetí při mé druhé návštěvě. Dále též otci mého idolu, Bernadette Flynn, panu Andymu Flynnovi za vřelé přijetí a spoustu zajímavostí, které mi vyprávěl při popíjení skvělého irského moku - Guiness.Jen to nejlepší přeji skvělé tanečnici a přátelské dívce  - Bernadette Flynn
 kterou jsem konečně při mé druhé návštěve v Nenagh zastihl doma.


Díky za fantastické zážitky.